PROJEKT MODERNIZACE A INOVACE STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI JIRKA A SPOL.,S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem inovace produktu je výrazné zlepšení kvality a zvýšení kapacity produkce vyráběných výkovků a výlisků.


Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost