ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.jirkaspol.cz

Jsme společnost JIRKA a spol., s.r.o., IČO 25924109, se sídlem Zbečník 354, 549 31 Hronov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C („my“). Jsme správcem vašich osobních údajů.

Provozujeme e-shop na adrese www.jirkaspol.cz („e-shop“).

Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) jsme připravili proto, abychom vás informovali o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak s nimi pracujeme. Dočtete se tu, proč a jak s vašimi osobními údaji pracujeme, když navštívíte náš e-shop anebo si objednáte naše zboží. Část Zásad věnujeme i cookies a tomu, jak s nimi pracujeme. Dozvíte se i, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud máte ke zpracování vašich osobních údajů jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • Adresa: Zbečník 354, 549 31 Hronov
 • E-mail: info(na)jirkaspol(tecka)cz 
 • Telefon:+420 736 769 015

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vaše osobní údaje získáváme?

Některé osobní údaje nám poskytnete sami, třeba když si přes e-shop objednáváte naše zboží anebo v rámci naší e-mailové komunikace.

Někdy získáváme vaše osobní údaje i z veřejných rejstříků, seznamů a evidencí. Třeba při vystavování faktur nebo kontroly správnosti informací využíváme obchodní a živnostenský rejstřík.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – slouží k vaší identifikaci (např. jméno a příjmení, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace ze vzájemné komunikace a údaje o vašem uživatelském účtu – informace z e-mailů, obsah naší komunikace, údaje o kupních smlouvách, které spolu uzavřeme, pokud si objednáte naše zboží;
 4. fakturační a bankovní údaje – jedná se hlavně o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;
 5. cookies – využíváme je proměření návštěvnostie-shopu, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na e-shopu i na cílení reklamy. Více o cookies se můžete dočíst dál v těchto Zásadách.

V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu a objednali si naše zboží, vám můžeme posílat newslettery po dobu 3 let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-mailu.To nám umožňuje náš oprávněný zájem.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech nám musíte vaše údaje poskytnout. Třeba pokud si chcete objednat naše zboží, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu a mohli jsme vám zboží dodat.Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč vlastně vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme hned z několik důvodů. Každý z těchto důvodů však musí být povolen právními předpisy.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto důvodů:

 1. Plnění smlouvy nebo jednání před uzavřením smlouvy – osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli doručit naše zboží a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně poptávky i smlouvy.
 2. Ochrana našich oprávněných zájmů– vaše osobní údaje zpracováváme také proto, že nám to umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme vám můžeme zasílat náš newsletter anebo můžeme podniknou příslušné kroky při obhajobě našich právních nároků.
 3. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů– vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být také vaše osobní údaje.
 4. Dáváte nám k tomu souhlas – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud nám ke zpracování udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to třeba e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem, nebo nám to přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu, není-li dále stanoveno jinak. Osobní údaje tedy budeme zpracovávat po dobu 3 let od doručení zboží anebo od okamžiku, kdy si zboží odmítnete převzít.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a dalších právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším zákazníkem, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu.

Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu.

Jak je to s cookies?

Pro správné fungování e-shopu využíváme cookies (tedy alespoň ty elektronické). Jedná se o malé textové soubory, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na e-shopu. Cookies rozdělujeme na nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

Jaké konkrétní cookies využíváme?

Typ cookieJak se jmenuje?K čemu slouží?Za jak dlouho se maže?Kdo k ní má kromě nás přístup?
NutnéSIRIUS-CONSENT-COOKIE-<container-typ>Informace o předvolbách ukládání cookies9 měsícůnikdo
NutnécartToken K identifikaci vašeho košíku9 měsícůnikdo
Nutnélast_used_langK nastavení správného jazyka9 měsícůnikdo
NutnéPHPSESSID ID uživatele pro komunikaci se serverem9 měsícůnikdo
Nutnéeu-cookiesCookies preference z 2021-nikdo
Nutné_ga_<container-id>Používá se k zachování stavu relace.2 rokyGoogle
Analytické_ga<container-id>K měření návštěvnosti1 denGoogle
Analytické_gidPoužívá se k rozlišení uživatelů.1 denGoogle
Analytické_gaPoužívá se k rozlišení uživatelů.2 rokyGoogle, Heureka
Marketingové_gac_gb_<container-id>Obsahuje informace související s kampaní. Pokud jste propojili své účty Google Analytics a Google Ads, značky konverzí webu Google Ads budou tento soubor cookie číst, pokud se neodhlásíte.3 měsíceGoogle
MarketingovéAPISIDGoogle shromažďuje informace o návštěvnících pro videa hostovaná na YouTube.stáléGoogle
MarketingovéSIDPersonalizované reklamy Google na webových stránkách na základě nedávných vyhledávání a interakcí.2 rokyGoogle
Marketingové1P_JAR  Google
MarketingovéAEC  Google
MarketingovéAdminTopBarClosedZavření informační lišty1 měsícnikdo
MarketingovéCONSENT stáléGoogle
MarketingovéDV  Google
MarketingovéHSID  Google
MarketingovéNID  Google
MarketingovéOTZ  Google
MarketingovéS s expirací sessionsGoogle
MarketingovéSAPISID  Google
MarketingovéSEARCH_SAMESITE  Google
MarketingovéSESSID_PHP 1 měsícHeureka
MarketingovéSID 2 rokyGoogle
MarketingovéSIDCC  Google
MarketingovéUULE  Google
Marketingové__Secure-1PAPISID  Google
Marketingové__Secure-1PSID  Google
Marketingové__Secure-3PAPISID  Google
Marketingové__Secure-3PSID  Google
Marketingové__Secure-3PSIDCC  Google
Marketingové__gfp_64b  Heureka
Marketingové__gsync_gdpr  Heureka
Marketingové_gat_  Heureka
Marketingové_gcl_au  Heureka
Marketingové_hjSessionUser_<container-id> 1 rokHeureka
Marketingové_hjid 1 rokHeureka
NutnéchosenCountryUkládá výběr státus expirací sessionsnikdo
Marketingovédidomi_token 1 rokHeureka
Marketingovéeuconsent-v2 1 rokHeureka
Marketingovéexpor s expirací sessionsGoogle
Marketingovégtm_<container-typ> s expirací sessionsGoogle
Marketingovéheureka_<container-typ> týden až stáléHeureka
Marketingovéhrk_onweb 1 měsícHeureka
Nutnélast_used_langKe správné volbě jazyka6 měsícůnikdo
Marketingovénette-browserTyp prohlížečes expirací sessionsHeureka
NutnénewsletterSubscriptionModalPro nezobrazení okna newsletteru1 dennikdo
Marketingovéocm_consent  Heureka
Marketingovésession s expirací sessionsHeureka
Marketingovéwidget_capping_<container-id> 1 měsícHeureka
Marketingovéyottly-client-id s expirací sessionsHeureka

 

Kdo další má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme i další subjekty. V rámci toho může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů.

O své osobní údaje ani soukromí se ale nemusíte bát, naši dodavatelé se totiž stávají tzv. zpracovateli osobních údajů a s vašimi údaji mohou nakládat jen v rámci činností a služeb, které nám poskytují. My také pořád budeme těmi, kdo o tom, co se s vašimi osobními údaji děje, rozhodují.

Takovými osobami, kterým vaše osobní údaje předáváme, jsou například poskytovatelé IT, marketingových nebo účetních služeb.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Naší povinností jako správce osobních údajů je i to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo řádně a bezpečně. Vám pak zaručujeme práva popsaná v tomto článku. Tato práva u nás můžete uplatnit písemně, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené výše.

Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit také přístup.

Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.

Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.

Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište a my se vám co nejdříve ozveme zpět.

Tyto Zásady platí od 30. 3. 2022