Digitální indikace Pearl V3 - digitální indikace v českém jazyce

Charakteristika produktu “Digitální indikace Pearl V3 - digitální indikace v českém jazyce”:

 • textové menu digitální indikace, v českém jazyce
 • vynikající cena
 • digitální indikace firmy JIRKA - TIGRE
 • možnost odměřování 2 / 3 / 4 os
 • rozsáhlé množství funkcí
 • možnost použití pro magnetické nebo optické snímače
 • programovatelné bloky digitální indikace
 • datový výstup do PC
Název Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Digitální indikace Pearl V3 - 2 osy 000745 7.345,00 Kč 8.887,45 Kč (včetně DPH)
Digitální indikace Pearl V3 - 3 osy 000746 7.869,00 Kč 9.521,49 Kč (včetně DPH)
Digitální indikace Pearl V3 - 4 osy 000747 8.919,00 Kč 10.791,99 Kč (včetně DPH)
Celkem 0 ks | 0 bez DPH

Standardní příslušenství digitálních indikací řady Pearl V3

 

 • možnost odměřování 2 nebo 3 os
 • volba rozlišení indikace
 • volba rozlišení displeje indikace
 • nastavení směru čítání
 • volba mm / inch
 • volba poloměr / průměr
 • volba absolutní / relativní stupnice
 • výpočet středu na přímce, kružnici                    
 • nastavení nuly, přednastavení hodnoty              
 • vrtání děr na kružnici                                         
 • nastavení kompenzace nástroje (10 nástrojů)     
 • 100 programových kroků (souží také pro vložení nulových bodů)  nastavení referenčního bodu
 •  kalkulátor
 •  uložení dat při vypnutí indikace
 • lineární korekce chyby snímače
 • indikace dodávána včetně držáku

 

a dále navíc:

 

 • možnost odměřování 2 / 3 nebo 4 os (4. osa je zobrazována v textovém okně)
 • možnost nastavení jednotlivých os pro odměřování lineárního pohybu nebo úhlu
 • vysoká frekvence snímání – 7,5 MHz
 • nastavení 6-ti počátků souřadnic / 1700 výchozích bodů v systému programovatelných bloků
 • možnost nastavení frekvence zobrazení hodnot na displeji (displejový filtr)               
 • dálkové ovládání digitální indikace                   
 • vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce, matici                          
 • indikace přiblížení k nule                                   
 • zrcadlení, volba měřítka                                       
 • polární / kartézské souřadnice                            
 • lineární a nelineární korekce snímače                 
 • obrábění kuželu                                                  
 • rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm    
 • detekce přiblížení k nule                               
 • zobrazení doby obrábění / rychlosti posuvů
 • XY, YZ, XZ interpolace
 • Programovatelné blokydatový výstup RS232

Zvláštní příslušenství digitálních indikací řady Pearl V3

 

 • vstup z dotykové sondy
 • výstup na ovládání 6-ti relé
 • 6 relé v DIN liště
 • konstantní obvodová rychlost